Tegevused

Tantsujuhtide täiendkoolitus

 • Täiendkoolitus kestab 2 õppeaastat. Õppeaasta maksumus 1100 eurot (2022/2023 õa).
 • Õpe toimub 1 kord kuus reedest pühapäevani.
  2022 aastal:
  16-18 september
  14-16 oktoober
  11-13 november
  9-11 detsember 

   

  2023 aastal:
  13-15 jaanuar
  10-12 veebruar
  17-19 märts
  21-23 aprill
  26-28 mai

  Reedel 11:00 – 20:00
  Laupäeval 09:00 – 18:00
  Pühapäeval 09:00 – 16:00

 • Täiendkoolituse õpiväljundid:
  • Omandatakse eesti rahvatantsu oskuskeel (terminoloogia) ja põhisammud
  • Teadvustatakse rahvatantsu suurkujude (A. Raudkatsi, U. Toomi, E. Idla) elulugu ning pärandit. Eesti rahvatantsu kujunemist läbi aegade. Pärimus- ja lavatants
  • Klassikalise ja karaktertreeningu põhialused, rahvaste tantsude liikumised
  • Erinevad treeningsüsteemid (kehakool, tantsuline treening, koordinatsioon)
  • Treeningtunni/proovi juhtimine ja läbiviimine
  • Töö lastega ja teiste erinevate rahvatantsurühmade liikidega (treeningtunni spetsiifika)
  • Omandatakse algteadmised muusikast (erinevad rütmid, noodikiri)
  • Võimalus tõsta ka oma kutsestandardit