Tegevused

Tantsujuhtide täiendkoolitus

 • Täiendkoolitus kestab 2 õppeaastat. Esimese aasta õppemaks on 1000 EUR-i. Õppemaksu on võimalik maksta kolmel erineval moel:  kolm korda ehk korraga kolme kuu tasu, kaks korda ehk pool ja pool ning korraga terve summa.
 • Õpe toimub 1 kord kuus reedest pühapäevani.
  2021 aastal:
  24-26.september
  22-24.oktoober
  19-21.november
  10-12.detsember 

   

  2022 aastal:
  21-23.jaanuar
  18-20.veebruar
  18-20.märts
  22-24.aprill
  20-22.mai

  Reedel 11:00 – 20:00
  Laupäeval 09:00 – 18:00
  Pühapäeval 09:00 – 16:00

 • Täiendkoolituse õpiväljundid:
  • Omandatakse eesti rahvatantsu oskuskeel (terminoloogia) ja põhisammud
  • Teadvustatakse rahvatantsu suurkujude (A. Raudkatsi, U. Toomi, E. Idla) elulugu ning pärandit. Eesti rahvatantsu kujunemist läbi aegade. Pärimus- ja lavatants
  • Klassikalise ja karaktertreeningu põhialused, rahvaste tantsude liikumised
  • Erinevad treeningsüsteemid (kehakool, tantsuline treening, koordinatsioon)
  • Treeningtunni/proovi juhtimine ja läbiviimine
  • Töö lastega ja teiste erinevate rahvatantsurühmade liikidega (treeningtunni spetsiifika)
  • Omandatakse algteadmised muusikast (erinevad rütmid, noodikiri)
  • Võimalus tõsta ka oma kutsestandardit